Endpoint-i servisa KIBJKS

Javni endpoint-i

Javne pristupne tačke ne zahtevaju autentikaciju (authentication) prilikom poziva.

Upravljanje korisnicima

Zaštićeni endpoint-i

Zaštićene pristupne tačke zahtevaju autentikaciju ([authentication]) prilikom poziva.

Šifarnici

u izradi ...

Aproprijacije

Izveštavanje