Kreiranje projekta

Korisniku je omogućeno da pojedinačno unese u sistem projekat tako što će popuniti sledeća polja:

  • Projekat
  • Naziv
  • Budžetska godina
  • Račun izvršenja
  • Program (dovoljno je ukucati deo šifre ili naziva programa i sistem će prikazati predloge)
  • JBKJS

Nakon unosa podataka korisnik portvrđuje kreiranje projekta klikom na dugme Potvrdi