Kreiranje razdela i glave

Korisniku je omogućeno da pojedinačno unese u sistem strukturu razdela i glave tako što će popuniti sledeća polja:

  • Razdeo
  • Naziv razdela
  • Glava
  • Naziv glave
  • Budžetska godina
  • Datum primene
  • Račun izvršenja
  • JBKJS

Nakon unosa podataka korisnik portvrđuje kreiranje razdela i glave klikom na dugme Potvrdi

Napomena

Nova struktura biće dodata u poslednju aktivnu strukturu razdela i glava.