Upravljanje lokalnim korisnicima

U okviru opcija za administraciju, ovaj tab omogućava korisniku koji ima odgovarajuća prava da ažurira ovlašćenja već kreiranih naloga za svoju AP ili JLS.

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeća ovlašćenja:

 • Pregled lokalnog korisnika
 • Opoziv lokalnog korisnika

Na stranici za upravljanje korisnicima može se dobiti uvid u listu svih korisnika organizacije.

Funkcionalnosti

Sledeće funkcionalnosti su na raspolaganju:

 • Pregled detalja lokalnih korisnika
 • Ažuriranje detalja lokalnog korisnika u bilo kom trenutku nakon kreiranja bez obzira na aktivnost:
  • Izmena aplikativnih ovlašćenja
  • Izmena imena
  • Izmena elektronske pošte
 • Opoziv jednog ili više korisnika - nakon opoziva korisnički nalog ostaje u listi ali nije više aktivan.

Važna informacija

Nije moguće potpuno obrisati korisnički nalog - nalog za koji upotreba više nije poželjna potrebno je opozvati.

Na sledećoj slici prikazan je primer JLS koji ima 2 lokalna korisnika:

lokalni_korisnici.png

 • Korisnik ( 1 ) i korisnik (2) su aktivni u sistemu što se vidi u njihovom statusu.

Detalji korisnika

Odabirom bilo kog lokalnog korisnika otvara se poseban ekran gde su prikazane sve moguće informacije o izabranom korisniku: - lokalni administrator može promeniti ime i e-mail lokalnog korisnika

detalji_korisnika

Na ovom ekranu je takođe prikazana lista trenutnih aplikativnih uloga i ovlašćenja za prikazanog korisnika;

Aplikativna ovlašćenja

Na slici je prikazano da:

 • korisnik ima ulogu Lokalni korisnik
 • uloga se sastoji od prikazanih korisničkih ovlašćenja
 • ovlašćenja je moguće ažurirati pritiskom na dugme Izmeni
 • lokalni administrator može opozvati lokalnog korisnika klikom na dugme Opozovi

Važna informacija

Uloga je skup korisničkih ovlašćenja.

Korisnik može imati više posebnih uloga. Pored skupa korisničkih ovlašćenja koje te uloge sadrže, mogu mu se postaviti i dodatna korisnička ovlašćenja.