Pregled struktura razdela i glave

Sistem omogućuje pregled i pretragu podataka po razdelu i glavi. Pretragu je moguće vršiti po odgovarajućim filterima:

  • Razdeo
  • Naziv razdela
  • Glava
  • Naziv glave
  • JBKJS
  • Budžetska godina
  • Važi od
  • Važi do
  • Status

Odabirom pojedinačne strukture korisniku se otvara novi ekran detaljnog prikaza strukture razdela i glave.