Dashboard

Na ovom ekranu su prikazani opšti detalji organizacije:

  • Informacije o autonomnoj pokrajini, odnosno jedinici lokalne samouprave i autorizovanom korisniku
  • Broj aktivnih korisnika organizacije