Pregled Programa, programskih aktivnosti i projekata

Na ovom ekranu korisniku je dostupan pregled programa, programskih aktivnosti i projekata koje je moguće filtrirati po sledećim parametrima:

  • Budžetska godina
  • Šifra programa
  • Program
  • Šifra programske aktivnosti / projekta
  • Programska aktivnost / projekat
  • JBKJS
  • Važi od
  • Važi do

Ovaj pregled je inicijalno prazan, a nakon učitavanja inicijalnih aproprijacija u njemu korisnik ima pregled programa, programskih aktivnosti i projekata iz učitanih inicijalnih aproprijacija. Takođe su dostupne opcije generisanja PDF i Excel izveštaja.