Izvršenje budžeta

Izborom ove opcije korisnik ima mogućnost da preuzme Pdf ili Excel izveštaj o izvršenju budžeta određene AP i JLS.

Napomena

Neophodno je uneti budžetsku godinu na koju se odnosi dati izveštaj pre generisanja izveštaja.

Pretraga se vrši po sledećim parametrima:

  • Budžetska godina
  • Razdeo
  • Glava
  • Datum od
  • Datum do

Napomena

Korisniku će se otvoriti opadajući meni sa opcijama da odabere razdeo i glavu.