Kreiranje novog korisnika

U okviru opcija za administraciju, ovaj tab omogućava korisniku koji ima odgovarajuća prava da kreira novi korisnički nalog za svoju AP, odnosno JLS.

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeće ovlašćenje:

  • Kreiranje lokalnog korisnika

Korisnički nalog je jedinstven u celom ISIB AP JLS sistemu. Na ovoj formi je moguće podesiti korisničke uloge ali ne i pojedinačna korisnička ovlašćenja - ovo se može uraditi na pregledu detalja korisnika.

kreiranje korisnika

Novokreirani korisnik ne dobija notifikaciju odmah nakon kreiranja. Potrebno je lično mu poslati korisnički nalog.

Upozorenje

Adresa elektronske pošte -- email -- je posebno bitan podatak za proces kreiranja novog korisnika jer je to jedini način kojim će budući korisnik moći da aktivra svoj nalog i dodeli svoju korisnički lozinku.

Bez validne adrese elektronske pošte nije moguće aktivirati korisnički nalog.

Lokalni administrator nije u mogućnosti da otvori proizvoljan broj lokalnih korisničkih naloga, već je ograničen sistemskim podešavanjem za limit broja korisnika po AP, odnosno JLS koji trenutno iznosi 1500.