Podnošenje dokumentacije

Dokumenta za registraciju na ISIB AP JLS

Dokumenta koju korisnik podnosi u organizacionu jedinicu UT su:

  1. Lična identifikacija (lična karta ili pasoš) na uvid lica koje preuzima korisnički nalog
  2. Zahtev za registraciju AP odnosno JLS
  3. Ovlašćenje administratoru za rad u ISIB AP JLS
  4. Ovlašćenje za preuzimanje korisničkog naloga ukoliko ga ne preuzima lično budući lokalni administrator

Ukoliko je podneta dokumentacija ispravna, ovlašćeno lice od UT dobija potvrdu o predaji korisničkog naloga koja sadrži naziv korisničkog naloga (eng: account login).

Upozorenje

Potvrda o predaji korisničkog naloga ne sadrži korisničku lozinku. Korisničku lozinku ovlašćeno lice samostalno odabira u procesu prve prijave na sistem.

Obrasci

Sledeća lista sadrži spisak svih obrazaca koji se koriste u sistemu: