Isplate bez sravnjenja

Na ovom pregledu se nalaze nalozi neprepoznatih isplata koje nije moguće sravniti.

Samo određene tipove naloga nije moguće sravniti poput:

 • Nalozi trebovanja sredstava;
 • Nalozi povraćaja neutrošenih sredstava iz prethodnog perioda;
 • Nalozi povraćaja uplate bez osnova.

Napomena

Ukoliko je nalog povraćaja neutrošenih sredstava označen kao sravnjen, to znači da ga je sravnila strana iz računa odobrenja na sopstvenim aproprijacijama.

Naloge je moguće filtrirati po sledećim parametrima:

 • Šifra plaćanja
 • Model zaduženja
 • PBZ
 • Model odobrenja
 • PBO
 • Račun primaoca
 • Naziv računa primaoca
 • Iznos
 • Datum plaćanja

Odabirom odgovarajućeg naloga otvara se ekran sa detaljima naloga.