Učitavanje razdela i glave

Sistem omogućava korisniku unos nove strukture za razdele i glave putem aplikacije.

Razdeli i glave se unose pre inicijalnih aproprijacija.

Sistem omogućava pojedinačno kreiranje razdela i glave.

Omogućen je i unos razdela i glava preko *.xml fajla, pri čemu fajl za unos ima sledeću strukturu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<chapters budget_year="2020" treasury="092" execution_account="840000000002064094">
  <chapter>
    <chapter>1</chapter>
    <chapter_name>Skupština grada</chapter_name>
    <sub_chapter>0</sub_chapter>
    <budget_user_id>09680</budget_user_id>
    <sub_chapter_name>Grad Smederevo – Skupština grada</sub_chapter_name>
  </chapter>
    <chapter>
    <chapter>2</chapter>
    <chapter_name>Gradonačelnik</chapter_name>
    <sub_chapter>0</sub_chapter>
    <budget_user_id>09681</budget_user_id>
    <sub_chapter_name>Grad Smederevo – Gradonačelnik</sub_chapter_name>
  </chapter>
    ...
  <chapter>
    <chapter>5</chapter>
    <chapter_name>Gradsko pravobranilaštvo</chapter_name>
    <sub_chapter>0</sub_chapter>
    <budget_user_id>92481</budget_user_id>
    <sub_chapter_name> Grad Smederevo – Gradsko pravobranilaštvo</sub_chapter_name>
  </chapter>
</chapters>
Tag Naziv Tip
chapter Razdeo INT
chapter_name Opis razdela VARCHAR(256)
sub_chapter Glava INT
sub_chapter_name Opis glave VARCHAR(256)
budget_user_id JBKJS CHAR(5)
budget_year Budžetska godina INT
treasury Šifra trezora CHAR(3)
execution_account Račun izvršenja CHAR(18)

Korisniku je takođe dostupna opcija brisanja unetih struktura razdela i glava klikom na dugme obriši. Pritom mora da se odabere i budžetska godina.

Napomena

Brisanje struktura razdela i glava je moguće samo u slučaju da nisu već unete inicijalne aproprijacije, u suprotnom korisnik neće moći da ih obriše.

Unos nove strukture razdela i glave: (Rebalans)

Učitavanje stukture razdela i glave za rebalans mora sadržati tag Datum primene u zaglavlju. Datum primene može biti samo dan kada se učitavaju nove strukture razdela i glave (effective_date).

Datum primene mora da bude identičan u fajlu za Struktura razdela i glava za rebalans, kao što je naveden u fajlovima za Unos projektne strukre za rebalans, i za unos Učitavanje inicijalnih aproprijacija- Rebalans. Drugim rečima, ovi fajlovi moraju biti učitani u istom danu da bi (effective_date) bio indentičan.

Tag Naziv Tip
effective_date Datum primene DATE(ISO)

Primer:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<chapters budget_year="2020" treasury="092" execution_account="840000000002064094" effective_date="2020-08-20">
  <chapter>
    <chapter>1</chapter>
    <chapter_name>Skupština grada</chapter_name>
    <sub_chapter>0</sub_chapter>
    <budget_user_id>09680</budget_user_id>
    <sub_chapter_name>Grad Smederevo – Skupština grada</sub_chapter_name>
  </chapter>
    <chapter>
    <chapter>2</chapter>
    <chapter_name>Gradonačelnik</chapter_name>
    <sub_chapter>0</sub_chapter>
    <budget_user_id>09681</budget_user_id>
    <sub_chapter_name>Grad Smederevo – Gradonačelnik</sub_chapter_name>
  </chapter>
    ...
  <chapter>
    <chapter>5</chapter>
    <chapter_name>Gradsko pravobranilaštvo</chapter_name>
    <sub_chapter>0</sub_chapter>
    <budget_user_id>92481</budget_user_id>
    <sub_chapter_name> Grad Smederevo – Gradsko pravobranilaštvo</sub_chapter_name>
  </chapter>
</chapters>

Napomena

Prilikom učitavanja rebalansa, sistem će deaktivirati sve postojeće strukture razdela i glava. Aktivne će biti samo one strukture koje su učitane kroz fajl za rebalans.

Unos strukture razdela i glave (Prvo privremeno finansiranje).

Učitavanje struktura razdela i glave za prvo privremeno finansiranje je isto kao i kod unosa za inicijalni budžet.

Unos nove strukture razdela i glave (Drugo privremeno finansiranje).

Kod učitavanja drugog privremenog finansiranja moraju da se strukture glave i razdela ponovo učitaju.

Učitavanje strukture razdela i glave, za drugo privremeno finansiranje, mora sadržati tag Datum primene u zaglavlju. Datum primene moze biti samo dan kada se učitavaju nove strukture strukture razdela i glave (effective_date).

Datum primene mora da bude identičan u fajlu za Struktura razdela i glava za drugo privremeno finansiranje, kao što je naveden u fajlovima za Unos projektne strukre za drugo privremeno finansiranje, i za unos Učitavanje inicijalnih aproprijacija- Privremeno finansiranje 2. Drugim rečima, ovi fajlovi moraju biti učitani u istom danu da bi (effective_date) bio indentičan.

Tag Naziv Tip
effective_date Datum primene DATE(ISO)

Primer zaglavlja:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<chapters budget_year="2020" treasury="092" execution_account="840000000002064094" effective_date="2020-04-01">