Profil korisnika

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu funkcionalnosti izmene registracije JLS neophodno je imati sledeće ovlašćenje:

  • Izmena registracije

Profil stranica omogućava korisniku da ostvari uvid u sledeće informacije:

Funkcionalnosti

  • Promena lozinke
  • Promena ličnih podataka
    U ovoj sekciji je moguće promeniti ime osobe i elektronsku adresu (e-mail).
  • Izmena registracije AP ili JLS
    U ovoj sekciji je moguće promeniti skoro sve informacije koje su inicijalno priložene tokom registracije AP ili JLS. Opcija je dostupna samo uz odgovarajuće aplikativno ovlašćenje koje inicijalno poseduje lokalni administrator za AP ili JLS.