Pregled projektne strukture

Sistem omogućava pregled i pretragu podataka o svim projektnim strukturama. Pretragu je moguće vršiti po odgovarajućim filterima:

  • Budžetska godina
  • Šifra programa
  • Program
  • Šifra projekta
  • Projekat
  • JBKJS
  • Važi od
  • Važi do
  • Status

Izgled ekrana

Na ovom ekranu su takođe dostupne opcije generisanja Pdf i Excel izveštaja.

Klikom na neki od projekata korisniku se otvara novi ekran detaljnog prikaza projekta.