Detalji neprepoznatog plaćanja - Sravnjenje

Odabirom nekog od neprepoznatih plaćanja korisniku se otvara nov ekran na kome se nalaze detalji neprepoznatog plaćanja.

Korisniku je omogućeno da sravni neprepoznato plaćanje tako što će ga povezati sa odgovarajućom aproprijacijom ili više njih (Parcijalno sravnjenje).

Nakon sravnjenja, plaćanje se evidentira na odgovarajućoj aproprijaciji.

Neprepoznate uplate

Neprepoznate uplate uglavnom nastaju kada je PBO neispravan, jer ne mogu da se identifikuju elementi budžetske linije (JBKJS, program, programska aktivnost/projekat, ekonomska klasifikacija, izvor finansiranja i funkcija).

Korisnik mora da uvidi grešku iz strukture PBO i da prepozna aproprijaciju u korist koje će izvršiti sravnjenje.

Neprepoznatu uplatu takođe je moguće označiti kao uplatu bez osnova preko dugmeta ispod detalja uplate. Nakon ove akcije, označeni nalog neće biti moguće sravniti, a umesto u tabeli neprepoznatih uplata nalaziće se u tabeli uplata bez osnova u meniju plaćanja. Takvom nalogu je moguće i ukinuti tu oznaku, nakon čega će sravnjenje ponovo biti moguće i ponovo će se nalaziti u tabeli neprepoznatih isplata.

Tipovi

Korisnik prvo mora odabrati tip plaćanja koji se prepoznaje pomoću detalja datog neprepoznatog plaćanja.

Prihodi

Kada su u pitanju prihodi, korisnik mora na osnovu podataka iz detalja neprepoznatog plaćanja da zaključi u korist koje prihodne aproprijacije da sravni datu uplatu.

  • Prihod se evidentira na izabranoj prihodnoj aproprijaciji

Povraćaji rashoda

Račun zaduženja ne sme biti račun izvršenja budžeta kod povraćaja rashoda. Može biti račun “840” ili račun poslovne banke.

Struktura PBO po modelu 97 je sledeća:

  • PBO = KB_JBKJS_PROG(slovna oznaka)_PROJ_EKKLAS_IZ_FUN

Kada EKKLAS u PBO počinje sa "49" (transferi) uzimaju se sledeće tri cifre da bi se odredila koja je tačno ekonomska klasifikacija u pitanju.

Sravnjenje povraćaja rashoda nije moguće ukoliko izabrana aproprijacija pripada ugašenom KJS, odnosno otkaz sravnjenja ukoliko je KJS u međuvremenu ugašen.

Parcijalno sravnjenje neprepoznate uplate

Svaku neprepoznatu uplatu je moguće sravniti na više aproprijacija.

Kada se odabere aproprijacija, pojavljuje se prozor u koji bi trebalo uneti parcijalni iznos koji se sravnjuje na tu aproprijaciju. Nakon toga, izabrana aproprijacija se pojavljuje u tabeli odmah ispod detalja naloga sa pripadajućim iznosom.

Aproprijacija se može deselektovati odabirom ikonice Kante sa desne strane u tabeli.

Ovo se ponavlja za svaku željenu aproprijaciju na koju želimo da parcijalno sravnimo iznos iz naloga.

Sravnjenje se obavlja odabirom opcije Sravni koje se pojavljuje ispod tabele sa parcijalnim aproprijacijama.

Ukupan iznos parcijalnih iznosa mora biti jednak iznosu iz naloga koji se sravnjuje (nije moguće da deo iznosa ostane nesravnjen). Ukoliko se to ne poklapa aplikacija će izbaciti grešku.

Poništavanje sravnjenja

Korisniku je omogućeno da poništi sravnjenje tako što će odabrati opciju Poništi sravnjenje. Nakon toga će mu se otvoriti prozor sa detaljima datog sravnjenja gde se mora uneti Razlog poništenja. Selektovanjem opcije Potvrdi poništenje će se izvršiti.

Neprepoznate isplate

Neprepoznate isplate nastaju kada je u nalogu PBZ iz koga ne mogu da se identifikuju elementi budžetske linije (JBKJS, program, programska aktivnost/projekat, ekonomska klasifikacija, izvor finansiranja i funkcija).

Korisnik mora da prepozna aproprijaciju na teret koje će izvršiti sravnjenje

Napomena

Neprepoznate isplate nije moguće parcijalno sravniti. Ukoliko korisnik pokuša da parcijalno sravni nalog, sistem će izbaciti grešku.

Prinudna naplata

Sledeća pravila pomoći će korisniku pri sravnjenju:

  • PBZ = KB_JBKJS_PROG(slovna oznaka)_PROJ_483(5)xxx_IZ_FUN

Svrha plaćanja PN999xxxxxxxxxxx

Nalozi tarife

Sledeća pravila pomoći će korisniku pri sravnjenju:

  • Račun zaduženja je račun izvršenja budžeta
  • Šifra plaćanja 298
  • PBZ=KB_JBKJS_PROG(slovna oznaka)_PROJ_EKK_IZ_FUN

Poništavanje sravnjenja

Korisniku je omogućeno da poništi sravnjenje tako što će odabrati opciju Poništi sravnjenje. Nakon toga će mu se otvoriti prozor sa detaljima datog sravnjenja gde se mora uneti Razlog poništenja. Selektovanjem opcije Potvrdi poništenje će se izvršiti.