Neprepoznate isplate

Kada je u nalogu PBZ iz koga ne mogu da se identifikuju elementi budžetske linije (JBKJS, program, programska aktivnost/projekat, ekonomska klasifikacija, izvor finansiranja i funkcija). Korisnici mogu da povežu nalog neprepoznate isplate sa odgovarajućom rashodnom apoprijacijom na kojoj bi trebalo izvršiti korekciju.

Na ovom ekranu korisnik ima uvid u sve neprepoznate isplate gde račun zaduženja pripada AP i JLS.

Neprepoznate isplate je moguće sortirati po sledećim parametrima:

  • Šifra plaćanja
  • Model zaduženja
  • PBZ
  • Model odobrenja
  • PBO
  • Račun primaoca
  • Naziv računa primaoca
  • Iznos od/do
  • Datum plaćanja od/do
  • Status

Korisniku je takođe omogućeno da preuzme izveštaj o neprepoznatim plaćanjima u obliku fajla (Pdf ili Excel).

Klikom na neprepoznatu isplatu korisniku se otvara nov ekran sa detaljima neprepoznate isplate.