Rashodi

Izborom ove opcije korisnik ima mogućnost da preuzme Pdf ili Excel izveštaj o ostvarenim rashodima određene AP i JLS.

Napomena

Neophodno je uneti budžetsku godinu na koju se odnosi dati izveštaj pre generisanja izveštaja.

Pretraga se vrši po sledećim parametrima:

  • Budžetska godina
  • Naziv ili šifra budžetskog korisnika
  • Ekonomska klasifikacija
  • Program
  • Funkcija
  • Izvor finansiranja
  • Datum od
  • Datum do

Napomena

Sistem omogućava korisniku da ukuca samo prvih nekoliko karaktera šifre ili naziva kako bi se otvorio padajući meni iz kog korisnik vrši izbor.