Uplate bez osnova

Na ovom pregledu se nalaze nalozi uplata bez osnova.

Naloge je moguće filtrirati po sledećim parametrima:

  • Šifra plaćanja
  • Model zaduženja
  • PBZ
  • Model odobrenja
  • PBO
  • Račun platioca
  • Naziv računa platioca
  • Iznos
  • Datum plaćanja

Odabirom odgovarajućeg naloga otvara se ekran sa detaljima naloga, na kome je moguće ukinuti oznaku uplate bez osnova čime ovakav nalog ponovo postaje moguće sravniti, te će se nalaziti u pregledu neprepoznatih uplata.